00659 polyfunkční dům otakara ševčíka

< 1 / 5 >

Řešená lokalita se nachází v městské části Brno – Židenice, při ulici Otakara Ševčíka.

Novostavba polyfunkčního domu je řešena jako pětipodlažní objekt se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Navrhovaný objekt využívá stávající terénní konfiguraci, ze západní strany, směrem z ulice Otakara Ševčíka, se nachází hlavní vstup a vjezd do objektu, východní a částečně severní strana suterénu přiléhá k terénu, střecha suterénu proto zhruba navazuje na úroveň sousedních pozemků. Ve vstupním podlaží se nachází kryté parkoviště s kapacitou 38 parkovacích míst. V nadzemních podlažích objektu jsou umístěny jednotlivé byty, ubytovací jednotky a komunikační prostory.

Fasáda navrhovaného objektu je řešena z cihelného obkladu ve dvou odstínech. Tmavší cihelný obklad se nachází mezi okenními otvory a na vnitřních stranách krytých lodžií. Světlejší cihelný obklad je navržen na ostaních plochách fasády. Jižní fasáda objektu, u které je počítáno s případnou návazností další zástavby na sousedních pozemcích, bude řešena z hladké omítky bez cihelného obkladu.

 

místo stavby:
Brno, Židenice
klient:
ATTIC CZ s.r.o.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
studie
projekt:
2021
plocha pozemku:
1 970 m2