00587 polyfunkční dům brno – sadová

< 1 / 11 >

Řešené území novostavby bytového domu se nachází mezi ulicemi Kociánka, Jarmily Kurandové a Menšíkova v katastrálním území Sadová v Brně. Z jižní, východní i severní strany je pozemek obklopen nově vzniklou zástavbou bytových domů. Ze západní strany k pozemku přiléhá ulice Kociánka.

Pozemek je situován u autobusové zastávky ve středu nově se rozvíjející obytné zástavby bez jakékoliv veřejné vybavenosti. Proto je přízemí objektu navrženo pro obchody a služby, především pak pro menší plnosortimentní obchod – „sámošku“. Další dvě podlaží jsou vyčleněna pro malometrážní byty.

 

projektlist ke stažení
místo stavby:
Brno-Královo Pole
klient:
STEMFIRE, s. r. o.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Štěpán Vašut
fáze projektu:
dokončeno
projekt:
2016–2020
realizace:
2021-2022
plocha pozemku:
2 489 m2
zastavěná plocha:
922 m2
podlažní plocha:
2 487 m2
obestavěný prostor:
11 200 m3