00208 parkovací dům klatovy

< 1 / 2 >

Předmětem soutěže byl návrh parkovacího domu v Tyršově ulici v Klatovech, na hraně centrální části města. Parkovací dům je navržen bez dalších přidaných funkcí, s přiměřenými stavebními a provozními náklady. Jednoduchá kompaktní hmota nepravidelného půdorysu maximálně využívá zadaný pozemek, narušením hmoty v místech vstupu a vjezdu je dosaženo snadné „čitelnosti“ domu. Parkování (139 převážně krytých stání) je založeno na systému poloramp, které přirozeně kopírují přilehlý terén a umožňují domu snadnou komunikaci s jeho okolím. Architektonický výraz spočívá v jednoduchosti a čistotě, kterých je dosaženo použitím klasických materiálů – bílé omítky a cihelných perforovaných vyzdívek.

místo stavby:
Tyršova, Klatovy, CZ
klient:
město Klatovy
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
projekční tým:
Josef Hajný, Hana Janušová, Zuzana Morávková, Veronika Ondruszová, Bohuš Zoubek
fáze projektu:
soutěž (2009)