00267 park srpek

< 1 / 6 >

Přírodně-rekreační park Srpek se nachází mezi vlečkou, tratí a kopci Vimperkem a Zlobicí. Jeho přirozeným těžištěm je rybník Srpek, podle kterého dostal jméno. Území již více než 50 let plní funkci rekreačního zázemí. Navržená úprava rozvíjí možnosti jeho využití a vytváří kvalitní zázemí pro každodenní rekreaci i příležitostné společenské, kulturní a jiné akce. 

místo stavby:
Kuřim, CZ
klient:
město Kuřim
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
dokončeno
realizace:
2010
řešené území:
3,3 ha