00290 palác trnitá

< 1 / 6 >

Řešené území se nachází v hlavní rozvojové oblasti Brna, tzv. Jižním centru, navazujícím bezprostředně na historické centrum. V tomto kontextu a vzhledem k plánovanému využití území, by se dokonce dalo mluvit o rozšíření stávajícího centra. Toho historického centra, jehož hlavní charakteristikou je volné mísení funkcí a to jak ve vertikální, tak v horizontální rovině. Doposud zde, na základě vertikálního mísení, vznikaly pouze monofunkční objekty – Galerie Vaňkovka (obchod), zrekonstruovaná slévárna pro potřeby Wannieck Gallery (kultura) a Triniti Office Center (administrativa).

Návrh Paláce Trnitá se snaží jít jinou cestou, snaží se v této lokalitě stát prvním skutečně polyfunkčním městským domem. Na rozdíl od monofunkcí poplatných první globalizační etapě navazuje na kvalitní historické koncepty, které nejen, že nejsou zastaralé, ale dokonce jsou v souladu s aktuálními trendy stavění v centrech světových velkoměst. Věříme, že metropolitní měřítko je to, co Jižnímu centru chybí a co by mu jistě slušelo. Je to zároveň duch města, který Jaroslav Seifert popisuje v úvodním citátu.

Inspirací nám byly polyfunkční domy vzniklé v meziválečném období, které sice již mnohdy ztratily svůj lesk, ale noblesa
a městskost jim zůstaly (např. Palác Morava na Divadelní ulici od Arnošta Wiesnera, Alfa pasáž na křížení Poštovské a Jánské podle konceptu Bohuslava Fuchse, Obchodní a obytný dům F. Weittricha a H. Deutsche na nároží Masarykovi a Orlí ulice od Otto Eislera či Jalta pasáž na Dominikánském náměstí dle regulace Emila Králíka).

 

projektlist ke stažení
místo stavby:
Trnitá, Brno, CZ
klient:
EUROPARK - FP, a.s.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
projekt:
2012
plocha pozemku:
7 294 m2
zastavěná plocha:
6 283 m2
obestavěný prostor:
131 m3