00056 olomouc – slavonín sever

< 1 / 8 >

Slavonín sever se nachází v jižní části Olomouce, navrhovaný počet obyvatel je 5.000 - 7.000. Tato velikost, která odpovídá velikosti typických menších Českých a Moravských měst, dává vytvořit nezávislou multifunkční městskou část se všemi nezbytnými zařízeními a službami. Výsledným řešením je jasně čitelná racionální struktura s jasně definovanými prostory. V centru celé lokality je umístěn trojúhelníkový park a městská třída, které procházejí skrz řešené území.

místo stavby:
Slavonín, Olomouc
klient:
Statutární město Olomouc
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
projekční tým:
David Šrom, Vaclav Štojdl, Sylvie Zechmeisterová
projekt:
2005–2006
řešené území:
46,5 ha