00750 obytný soubor záběhlice

< 1 / 2 >

Obytný soubor v rozvojové lokalitě v blízkosti širšího centra Prahy. Atraktivní umístění v blízkosti sportovního areálu u Hamerského rybníka a sídliště Zahradní město je zároveň komplikované díky bezprostřední blízkosti jedné z hlavních dopravních tepen města – Jižní spojky. Území je snadno dopravně dostupné, a to jak individuální, tak městskou hromadnou dopravou, nachází se v blízkosti oblíbených přírodních lokalit Prahy, okolní zástavba jsou převážně individuální rodinné domy, zároveň je dostupná veškerá občanská vybavenost – školy, nákupní centrum, množství sportovních areálů.

Nejvýznamnějším limitem v území je hluková zátěž z Jižní spojky, která vede podél severozápadní hranice řešeného území. Návrh tento problém řeší pomocí kombinace vhodné orientace a technického řešení jednotlivých domů. V rámci studie byla řešena zejména otázka vhodné orientace a typologie zástavby. Jako nejvhodnější v dané lokalitě, vzhledem ke svažitému terénu a možnému funkčnímu využití území, se jeví řadové a atriové domy, se zahradou a obytnými místnostmi orientovanými na jih, domy samotné tak vytváří protihlukovou bariéru a chráněný prostor v zahradách.

místo stavby:
Praha, Záběhlice
klient:
Záběhlice Project Development s.r.o.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Lucie Lindovská
fáze projektu:
objemová studie
projekt:
2021
řešené území:
1,94 ha
zastavěná plocha:
4 861 m2