00579 obytný soubor tři dvory, újezd u brna

< 1 / 9 >

Transformace historického jihomoravského vesnického bloku složeného z řadových domů do soudobého bloku tvořeného bytovými domy.

Město Újezd u Brna se nachází v brněnské metropolitní oblasti na jedné z jejích dvou hlavních rozvojových os. Obytný soubor je situován ve východní části města při výjezdu na Slavkov, na pozemcích bývalého mlýna, který se zde nacházel již ve 12. století. Samotný pozemek je z jihu ohraničen řekou Litavou, ze severu silnicí a ze západu plánovanou výstavbou sportovního

areálu, obchodního centra doplněného službami a areálem mateřské školy. Poslední, východní hranici tvoří krajina nivy Litavy a bývalého mlýnského náhonu.

Struktura zástavby vznikla přepisem bloku původní historické zástavby obce, dnes vymezeného ulicemi Školní, Nádražní, Masarykovou a Družstevní, který má téměř stejný rozměr a orientaci jako nově navržený blok šesti bytových domů (cca 100 × 225 m). Tento typ zástavby jasně definuje různé typy venkovních prostranství od veřejných ulic přes polosoukromé dvory až po soukromé zahrádky přízemních bytů. Společný vnitroblok je rozdělen do tří částí, kde každá má jiný charakter — společenský (otevřený parkově upravený prostor u hlavního vstupu), klidový (platanový bosket) a pobytový (klubovna, dětské hřiště a komunitní zahrádka).

projektlist ke stažení
místo stavby:
Za Mlýnem, Újezd u Brna, CZ
klient:
AMADET Brno
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, David Mikulášek
spolupráce:
Jan Vrba (ZTI, VHS); Lukáš Konečný / Ateliér DPK (DOP); Tomáš Novotný (SIL); Jan Fikejs (SLP); Jiří Reitknecht / BRES (ZTI, ÚT, PL)
projekt:
od 2016
plocha pozemku:
23 257 m2
zastavěná plocha:
6 663 m2
podlažní plocha:
19 832 m2