00455 obytný soubor satalice

< 1 / 3 >

Areál dřevařských závodů se nachází jižně od historického centra Satalic, dříve obce vzdálené cca 10 km severovýchodně od Prahy, dnes součásti městské části Praha 9. Obytný soubor je koncipován převážně pro bydlení v rodinných a bytových domech a související základní služby soustředěné v parteru některých domů. Důraz je kladen na organické včlenění do stávající struktury Satalic a dále na pestrou škálu prostorů od veřejných přes polosoukromé až k soukromým. První etapu obytného souboru tvoří rodinné domy.

místo stavby:
Praha-Satalice, CZ
klient:
XANNATOS
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
studie
projekt:
od 2014
řešené území:
4,8 ha