00182 obytný soubor nemojany

< 1 / 6 >

Předmětem studie je návrh zastavění území severozápadně od centra obce Nemojany v rozvojové lokalitě Podhoří, které je sevřeno (přes místní komunikaci) mezi zalesněným kopcem s místní dominantou kostela sv. Martina a malebným údolím říčky Rakovce. Hlavní funkcí umístěnou do území je kompaktní bydlení, doplněné o sportovní a rekreační zázemí budoucích obyvatel. Základní členění souboru vychází z morfologie terénu, je dáno páteřní komunikací, která dělí území do tří částí: řadové rodinné domy v západní části, solitérní rodinné domy ve východní části a bytový dům na jihu. Estetika celého obytného souboru je založena primárně na zeleni a bílé barvě, která nepodléhá módním trendům a umožňuje přirozeně stárnout a rozvíjet se.

místo stavby:
Nemojany, CZ
klient:
FRAMOZ, Moravská stavební – INVEST
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
studie
projekt:
2009
řešené území:
4 ha