00156 obytný soubor nad zahrady, heršpice

< 1 / 4 >

Obytný soubor 39 rodinných domů je situován v části zvané Nad zahrady v obci Heršpice. Soubor se nachází na západním okraji obce na pozemcích vymezených územním plánem jako zastavitelné plochy.

Obytný soubor je rozdělen do tří lokalit, které jsou napojeny na páteřní obecní komunikaci nově vybudovanou silnicí.

Lokalita 1 je celá v majetku investora. Nachází se zde 8 rodinných atriových domů typu A a jeden nárožní dům typu C.

Lokality 2 a 3 jsou z části v majetku investora. V lokalitě 2 je situováno 6 domů typu A a 6 domů typu B. V lokalitě 3 potom 8 domů typu A, 8 domů typu B a 2 domy typu C.

klient:
PONDER a.s.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
projekční tým:
Štěpán Eliáš, Sylvie Zechmeisterová
fáze projektu:
urbanisticko-architektonická studie
projekt:
2008