00477b obytný soubor na vlečce

< 1 / 7 >

Obytný soubor je navržen na západním okraji města v místě bývalé železniční vlečky, umístěné na valu. Stejně jako byla vlečka po šedesát let přirozenou hranicí Kuřimi, oddělující město od jeho hlavního rekreačního zázemí, je i navržená sedm set metrů dlouhá řada domů jasnou hranicí mezi městem a krajinou — jakousi novodobou hradbou města. V novém průrazu tělesem vlečky v prodloužení ulice Svatopluka Čecha je soubor doplněný drobným objektem kavárny a hřištěm, které zde tvoří novou pomyslnou bránu města.

Obytný soubor se skládá z 19 bytových domů situovaných podél nové obslužné komunikace. Jednotlivé domy jsou čtyřpodlažní, s posledním podlažím ustupujícím, a jsou vzájemně odděleny dvorem s částečně zastřešeným parkováním a předzahrádkou bytu v přízemí, což dohromady tvoří vždy jednu sekci (budoucí společenství vlastníků). V severní části pozemku, kde je šířka náspu menší, jsou použity „zkrácené“ varianty domů.

Větších domů je 15 a každý obsahuje 7 bytů, zatímco menší jsou pouze 4, každý se 6 byty. Všechny byty jsou kvůli soukromí a oslunění primárně orientovány na jihozápad a mají větší plošný standard a velkorysé venkovní prostory — zahrádky, lodžie a terasy.

místo stavby:
U Vlečky, Kuřim, CZ
klient:
Slévárna Kuřim, a.s.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Weiss, Sára Bohdalová, David Mikulášek
fáze projektu:
studie
projekt:
2019
plocha pozemku:
26 840 m2
zastavěná plocha:
4 725 m2