00555 obytný soubor mstětice

< 1 / 4 >

Řešený stavební pozemek se nachází nedaleko Prahy. A je jedním blokem umístěným v rámci projektu „Nové městečko Zeleneč“. Toto sídlo bude na jižní straně přímo sousedit s vlakovou stanicí Mstětice. V současné době je pozemek využíván jako pole a nenachází se zde žádné objekty.

Řešený pozemek je v souladu s danou regulací rozdělen do dvou částí, které spolu vytváří ucelený blok. V jihozápadní části pozemku jsou navrženy dva bytové domy, které mezi sebou vytváří dvůr. V severovýchodní části je blok uzavřen řadou rodinných domů. Při hlavní ulici spojující existují nádraží a budoucí náměstí je navržen pavlačový dům se třemi až čtyřmi nadzemními patry. Směrem k nádraží je na nároží umístěna dominanta – věž. V parteru domu jsou do hlavní třídy navrženy komerční jednotky. V rámci druhého až čtvrtého podlaží jsou navrženy bytové jednotky. Pavlač se schodišti je umístěna do vnitrobloku, směrem do ulic jsou orientované lodžie bytových jednotek. Severovýchodně, uvnitř bloku, je navržený druhý pavlačový dům. Tento dům má také tři až čtyři nadzemní patra a je řešen obdobně jako objekt při hlavní ulici. Směrem do dvora mezi pavlačovými domy jsou předzahrádky, lodžie a terasy bytových jednotek. Pod dvorem a částečně i pod objekty je umístěna podzemní garáž. Uvnitř relaxačního dvora jsou kromě zahrádek bytových jednotek navrženy dětské hřiště, pískoviště a travnaté pobytové plochy. Směrem na severovýchod blok uzavírá řada sedmi rodinných domů. Objekty jsou dvojpodlažní. Část objektu je z ulice zapuštěná a tvoří tak krytý vstup. Domy jsou orientované jihozápadně, respektive jihovýchodně. Mezi rodinnými domy směrem do ulice jsou navrženy skladové prostory, směrem do zahrady pak zastřešené terasy.
 

místo stavby:
Zeleneč (část Mstětice)
klient:
DOMOPLAN a.s.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Štěpán Vašut
fáze projektu:
studie
projekt:
2021
plocha pozemku:
9 982 m2
zastavěná plocha:
3 932 m2