00153 obytný soubor křižanovice – za kostelem

< 1 / 6 >

Navržená zástavba na východním okraji obce, v lokalitě za kostelem, se skládá z dvanácti řadových a třech samostatně stojících rodinných domů. V západní části lokality je navržena mateřská škola ve vazbě na veřejný prostor – náměstíčko, sloužící pro obyvatele lokality i pro celou obec. Objekty jsou zastřešeny rovnými a pultovými střechami, veškerá zástavba je jednopodlažní.

projektlist ke stažení
místo stavby:
Křižanovice, CZ
klient:
obec Křižanovice
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
ve výstavbě
projekt:
2006–2012
realizace:
od 2011
řešené území:
2 ha