00304 obytný soubor kozrálov

< 1 / 9 >

Město Holešov se nachází asi 13 km severozápadně od Zlína, na úpatí Hostýnských vrchů. Obytný soubor je navržen v severozápadní části města, mezi ulicí Přerovskou a říčkou Rusavou, a je součástí rozsáhlé rozvojové plochy pro bydlení navržené v souvislosti s předpokládaným rozvojem průmyslové zóny v jižní části města. Výrazně podélná parcela je rozčleněna na tři samostatné celky tvořené vždy souborem staveb – dvou bytových domů a přízemního polyfunkčního objektu – doplněným o parkoviště a dvě veřejná prostranství s odlišným způsobem využití. Pravidelné střídání jednotlivých objektů podél páteřní komunikace vytváří jasný rytmus celého území. Charakteristickým znakem domů jsou skulpturálně pojednaná ostění, nálevkovitý vstupní prostor a nepravidelné odebírání hmoty na nárožích.

projektlist ke stažení
místo stavby:
Za Kozrálovem, Holešov
klient:
PSK EUROPE
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Hana Janušová, Tomáš Pavlíček
spolupráce:
Josef Hajný (vizualizace); Pavel Hladík / Hladík a Chalivapulos (statika); Jitka Špondrová (požární ochrana); Jan Vrba (zdravotní technika); Pavel Dočekal / KOMP (elektroinstalace); Miloš Zimula / ATEH (osvětlení); Petr Štryncl (plyn, vytápění); Milan Zez
projekt:
2011–2012
řešené území:
1,3 ha