00538 obytný soubor dolina – město jinak

< 1 / 14 >

Nová zástavba na severozápadním okraji MČ Praha-Lysolaje vzniká ve vzájemné symbióze veřejného a soukromého sektoru – obce a developera. Cílem projektu bylo vytvořit novodobé centrum Lysolají a doplnit tak chybějící veřejnou vybavenost, pro kterou už se ve stávající zástavbě nenašlo místo. Lokalita je komunikačně napojena ve čtyřech místech na stávající uliční síť. Jádrem území jsou dvě veřejná prostranství – náměstí a park. Náměstí je vymezeno komunitním centrem s multifunkčním sálem a restaurací, bytovým domem s obecními byty, centrem služeb (ordinace lékaře, mateřské centrum, obchod s potravinami apod.) a přízemními atriovými rodinnými domy. Park je na severu ukončen mateřskou školkou zapuštěnou do stoupajícího terénu. Po obvodu je rozmístěno čtyřicet rodinných domů několika typů, které jsou uspořádány nálevkovitě v souladu s morfologií terénu. Celá lokalita je dotvořena novým sportovním areálem severovýchodně od řešeného území. Dualita návrhu je umocněna materiálovým řešením, kdy veřejné (domy kolem náměstí) je navrženo v obkladu z režného zdiva a soukromé (rodinné domy) v kombinaci světlých omítek a kamenných zídek. Třetím doplňujícím elementem je park, jehož součástí je i mateřská školka s vegetačním krytem střechy.

projektlist ke stažení
místo stavby:
Štěpnice, Praha-Lysolaje, CZ
klient:
DALAVRIEN, s. r. o.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Weiss
fáze projektu:
územní rozhodnutí
projekt:
2015–2018
řešené území:
6,3 ha
zastavěná plocha:
16 500 m2
podlažní plocha:
18 500 m2