00213 obytný soubor bouzov

< 1 / 5 >

Obec Bouzov se nachází asi 30 km severozápadně od Olomouce, v malebném prostředí Bouzovské vrchoviny s dominantou hradu. Nový obytný soubor určený k trvalému bydlení či rekreaci bude umístěn v její východní části, v lokalitě Pod Vršky, která je charakteristická výrazně přírodním rázem krajiny a mírně svažitou morfologií terénu. Základní členění území je dáno páteřní komunikací, kolem které je rozmístěno devatenáct nadstandardních, samostatně stojících rodinných domů, doplněných veřejným prostranstvím s možností aktivního trávení volného času (kavárna, víceúčelové hřiště, bazén). Estetika celého obytného souboru je založena na maximálním splynutí s okolním prostředím – nízká podlažnost, zelené střechy, kamenné zídky a částečné krytí terénem. Důraz je kladen na vzájemnou pohledovou komunikaci mezi domy a hradem.

místo stavby:
Bouzov, CZ
klient:
Brodek Vila Park
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
studie
projekt:
2009–2013
řešené území:
4,5 ha