00323 obnova kaple sv. šebestiána v uherském hradišti

< 1 / 3 >

Barokní kaple sv. Šebestiána z roku 1715 se nachází na Palackého náměstí v Uherském Hradišti. Na konci šedesátých let 20. století bylo rozhodnuto o jejím přesunu o devět metrů jihovýchodním směrem z důvodu úprav komunikací na náměstí. Na začátku roku 1969 byla stotunová kaple na nové železobetonové desce vyzvednuta do výšky 1,5 m a přesunuta na speciálních transportních vozících. Jednalo se o první přesun stavby u nás, následoval známý přesun děkanského kostela v Mostě. 
Vedle odstranění technických nedostatků bylo cílem navržených úprav zdůraznění historie kaple a legendy o svatém Šebestiánovi. V první variantě texty vystupují z masivních ocelových dveří, uvnitř zatemněné kaple za prosklenými dveřmi je provedena instalace laserových paprsků jako analogie šípů. Ve druhé variantě je text spolu s jednoduchým křížem vsazen do ocelového „běhounu“ nataženého od vstupu na zadní stěnu.

místo stavby:
Palackého nám., Uherské Hradiště, CZ
klient:
město Uherské Hradiště
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
dokončeno
projekt:
2011
realizace:
2014
podlažní plocha:
11 m2