00730 obecní dům velké losiny

< 1 / 6 >

Projekt je součástí většího záměru revitalizace centra Velkých Losin a jeho přeměny v lázeňském duchu s promenádou lemovanou obchody, kavárnami, restauracemi a dalšími službami. Součástí celkové koncepce je i úprava nábřeží Losinky.

Objekt se nachází mezi vstupem do lázní a pravým břehem potoka na místě bývalého domu služeb vzniklého v akci Z za minulého režimu. Dům se orientací a tvarem štítu odkazuje k nejznámější místní památce – žerotínské ruční papírně. Objekt má tvar písmene Z, což pomáhá definovat dva veřejné prostory – směrem k lázním stávající parkové náměstí a směrem k Losince novou piazzetu.

V jihozápadní části domu je situována radnice, v severovýchodní veřejná knihovna se dvěma komerčními jednotkami a spojovací část obsahuje infocentrum a pódium, jehož hledištěm je piazzeta. Jednotlivé části domu jsou přístupné z loubí lemujícího piazzetu, přičemž radnice je dvoupodlažní s podkrovím a zbylá část je jednopodlažní.

V přízemí radnice je prostorná zasedací místnost a kanceláře části odborů. V patře jsou umístěny kanceláře vedení obce a zbývajících odborů. V podkroví je situován archiv, technologické zázemí a rezerva pro případné rozšíření.

Hlavním materiálem fasády objektu, který se propisuje i do interiéru, je obklad z keramických pásků v kombinaci s pohledovým betonem.

místo stavby:
Velké Losiny
klient:
Obec Velké Losiny
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Štěpán Vašut
fáze projektu:
studie
projekt:
2022
řešené území:
0,6 ha
zastavěná plocha:
1 140 m2
obestavěný prostor:
6 704 m3