00305 obecní centrum kateřinice

< 1 / 6 >

Obec Kateřinice se nachází v Hostýnských vrších, 9 km severozápadně od Vsetína. Projekt řeší revitalizaci areálu bývalého zemědělského družstva v centru obce, který bude po dokončení sloužit jako nové společenské centrum. Navržený komplex obsahuje obecní úřad s knihovnou, mateřským centrem a turistickým informačním centrem, restaurační zařízení s ubytováním, wellness, obchodní plochy, dům s pečovatelskou službou a bytový dům se startovacími byty. Forma objektů vychází převážně z archetypu tradičního venkovského stavení, pouze dům pro seniory se vymyká svým objemem a plochou střechou. Jednotlivé domy jsou sjednoceny dřevěným obkladem a doplněny širokou škálou veřejných prostor. Komplex lze realizovat v dlouhodobém časovém horizontu, v závislosti na aktuálních potřebách a finančních možnostech obce.

projektlist ke stažení
místo stavby:
Kateřinice u Vsetína, CZ
klient:
obec Kateřinice
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
studie
projekt:
2011
řešené území:
1,6 ha
zastavěná plocha:
3 440 m2
podlažní plocha:
5 404 m2
obestavěný prostor:
26 870 m3