00062 obecní centrum hvozdec

< 1 / 4 >

Víceúčelový komplex je navržen v areálu bývalého kravína na severním okraji obce Hvozdec vzdálené cca 10 km severozápadně od Brna. Cílem projektu je doplnění vybavenosti obce z hlediska veřejných služeb a vytvoření prostoru pro relaxaci jejích obyvatel. Navržený areál sestává z osmi samostatných objektů obsahujících obecní úřad, ubytování, mateřskou školu, občerstvení, víceúčelovou halu, palírnu s černou kuchyní, prostor pro ustájení dobytka a kotelnu se skladem biomasy. V západní části lokality jsou jednotlivé objekty spojeny dřevěnou pergolou, na kterou navazují venkovní sportoviště. Budovy hospodářského charakteru jsou umístěny podél východní hranice území a vymezují společný dvůr. Měřítko a forma navržených objektů jsou voleny přiměřeně k okolní zástavbě a charakteru krajiny, rozdělení do jednotlivých celků umožní etapizaci výstavby dle aktuální potřeby a finančních možností obce.

projektlist ke stažení
místo stavby:
Hvozdec, CZ
klient:
obec Hvozdec
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Kristýna Casková
fáze projektu:
studie
projekt:
2005–2008
podlažní plocha:
1 505 m2