00470 moravák

< 1 / 9 >

Řešená lokalita je se nachází na severní straně Moravského náměstí na hranici městské památkové rezervace Brno v těsné blízkosti městského historického centra na tzv. malém městském okruhu.

Lokalita je velmi dobře obsloužena městskou hromadnou dopravou. Historické centrum a veškeré potřebné služby jsou v dostupné docházkové vzdálenosti do 5 minut.

Hlavní vstup do areálu je z Moravského náměstí. Za hlavním vstupem se rozprostírá velkorysý vestibul s recepcí. Z vestibulu vedou dva kontrolované vstupy do dvou částí areálu – uličního objektu a přes částečně krytou dvoranu do dvorního objektu s přístavbou. V parteru jsou situovány pronajímatelné komerční prostory, z nichž některé mohou být propojeny s centrální dvoranou, která by pak mohla sloužit jako např. jako zahrádka restaurace.

Dispoziční členění osmipodlažního podsklepeného objektu do ulice je očištěno na hlavní nosnou konstrukci (železobetonový skelet) tak, aby byla zajištěna maximální prostorová variabilita (open space, kancelářské buňky, ...). Jednotlivá podlaží jsou propojena komunikačním jádrem skládajícím se z velkorysého stávajícího schodiště a nového evakuačního výtahu s předsíňkou. Okna kancelářských prostor jsou orientována na jih do ulice a na sever do atria.

místo stavby:
Brno, CZ
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
plocha pozemku:
2 278 m2
obestavěný prostor:
48 360 m3