00260 mezi městem a domem

< 1 / 4 >

Vždy nás zajímá nejdřív místo, kde má dům vzniknout, jeho vazby a souvislosti. Dům není socha, není tu pouze sám pro sebe, vždy je součástí města či krajiny. Proto se také zabýváme kompletní škálou architektonických prací a poloh – od územního plánování po detail a od teorie po realizaci. Naší ideální zakázkou je „městský projekt“, v Bohigasově slova smyslu – stavba, kde se vzájemně proplétá dům s městem a potkává veřejné se soukromým.

Úvodní text z knihy, která vznikla jako doprovodná publikace k výstavě v Galerii Jaroslava Fragnera „Mezi městem a domem”, mapující 12 let působení atelieru knesl + kynčl architekti.

místo stavby:
Galerie Jaroslava Fragnera, Praha, CZ
fáze projektu:
dokončeno
realizace:
2012