00636 lysolaje 3

< 1 / 5 >

Na severozápadním okraji městské části Praha-Lysolaje, na svažitém pozemku mezi stávající zástavbou, zahrádkářskou kolonií a lesem, je navržen soubor třinácti rodinných domů tří typů – 7× R, 5× S a 1× Q. Domy R jsou umístěny ve spodní části pozemku podél stávající komunikace a jsou částečně zapuštěny do terénu, nad nějž vystupují ve formě jednoduchých hranolů s obytnými místnostmi a s přímou vazbou na zahradu, orientovaných kolmo ke komunikaci. Domy typu S jsou přisazeny k nově navržené komunikaci v horní části pozemku a jsou koncipovány opačně; vstup je v horní úrovni a obytné místnosti s vazbou na zahradu ve spodní úrovni. Typ Q je řešen obdobně jako domy R, ale je umístěn na koncové trojúhelníkové parcele, takže jeho nadzemní část je několikrát zalomena a doplněna o wellness.

klient:
DALAVRIEN, s. r. o.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Adam Koten, Štěpán Vašut
fáze projektu:
studie
projekt:
2017–2018
plocha pozemku:
18 115 m2
zastavěná plocha:
2 887 m2
podlažní plocha:
2 065 m2