00762 kuřim radnice — rozšíření

< 1 / 3 >

Rozšíření městského úřadu má řešit nedostačující kapacity stávající prostor v nedaleké budově především o halová přepážková pracoviště. Nově navržený objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Směrem do parku je pouze jednopodlažní.

Hlavní vstup je z ulice Jungmannova do přepážkové dvoupodlažní haly. V přízemní části haly jsou situovány podatelna přepážky evidence obyvatel (občanské průkazy a pasy), nezbytné zázemí a v zadní jednopodlažní části objektu je umístěn archiv, atrium a zázemí parku. Druhé podlaží je vyhrazeno evidenci řidičů a vozidel a kancelářím silničního správního úřadu. V podzemí je navrženo celkem 20 parkovacích míst pro správu úřadu. Další parkovací místa jsou doplněna na ulici Jungmanova.

 

projektlist ke stažení
místo stavby:
město Kuřim, CZ
klient:
Město Kuřim
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
projekt:
od 2021
plocha pozemku:
8 844 m2
zastavěná plocha:
1 054 m2
podlažní plocha:
2 526 m2
obestavěný prostor:
7 966 m3