00131 kuřim-jih

< 1 / 3 >

Řešené území se nachází na jihovýchodě Kuřimi. Na severu navazuje na současně zastavěné území (část Díly za sv. Janem), ze severovýchodu je ohraničeno silnicí II/385 a z jiho západu lesním masivem Kuřimské hory. Řešená změna využití území navazuje na stávající městskou strukturu a vytváří nové plochy individuálního i hromadného bydlení, rekreační a krajinné zeleně a pracovní příležitosti. Územní studie slouží jako podklad pro zpracování nového územního plánu města Kuřimi.

místo stavby:
Kuřim
klient:
město Kuřim
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
spolupráce:
Jan Říha (doprava), Vítězslav Vaněk (voda, kanalizace, plyn), Jiří Šindelář (elektro), Milan Kynčl (ÚSES, ZPF)
fáze projektu:
územní studie
projekt:
2007
řešené území:
125 ha