00445 jezdecký klub srpek

< 1 / 6 >

Prostorová koncepce jezdeckého klubu Srpek je reminiscencí na klasické zemědělské a hospodářské dvory. Objekt je navržen podle koncepce „vše pod jednou střechou“. Stavba je čtvercového půdorysného tvaru s pultovou střechou a s vnitřním dvorem. Střecha má opačný sklon než je sklon terénu a severovýchodní fasádou je přitočen k rybníku Srpek, dům tak jakoby sleduje jeho vodní hladinu.

Díky opačné orientaci roviny střechy je objekt v zadní části zanořen do svažitého terénu, působí tak menším dojmem a zapadá do nezastavěné krajiny. Pro posílení splynutí s okolní krajinou je budova z vnější části opatřena dřevěným obkladem. Uzavřenost domu, daná jeho charakterem a provozními vazbami, je porušena pouze ve východním nároží, kde je situována kavárna (restaurace) s venkovní zahrádkou orientovanou k Srpku. Samotná budova je obklopena pastvinami, venkovními jízdárnami a nabídku rekreačních aktivit doplňují dětská hřiště a mini Zoo. Venkovní prostory doplňuje nová výsadba stromů.

místo stavby:
Kuřim, CZ
klient:
Srpek
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
studie
projekt:
od 2014
řešené území:
39,5 ha
zastavěná plocha:
3 898 m2