00011 guanajuato – město pro 6 000 obyvatel

< 1 / 5 >

Guanajuato je hlavním městem stejnojmenného státu ve středním Mexiku, které se nachází na náhorní plošině v nadmořské výšce kolem 2 000 m n. m. Z původně požadované nové části města se v našem návrhu stala autonomní čtvrť – samostatné město s vlastním řádem, přehlednou strukturou a hierarchií prostorů, s vlastními symboly a orientačními prvky. Navržené prostorové uspořádání je ovlivněno dramatickou topografií lokality – větší hustota zástavby s menší výškou (cca 3 podlaží), která se směrem k lokálním centrům zahušťuje a zvyšuje, a na okrajích naopak rozvolňuje. Racionální struktura tvořená šesti typy domů je doplněna pestrou škálou veřejných, polosoukromých a soukromých prostorů. Napříč územím prochází velký přírodní park jako organický protipól zástavby. Navržená komunikační síť zajišťuje pohodlnou obslužnost území osobní i hromadnou dopravou, přičemž napojení na okolní město je možné v několika bodech.

projektlist ke stažení
místo stavby:
Guanajuato, MEX
klient:
město Guanajuato
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
projekční tým:
Pavel Klein, Markéta Táborská, Jan Tesař, David Šrom
fáze projektu:
soutěž (2002), 1. odměna
řešené území:
33,4 ha