00435 garáže u vodárny

< 1 / 3 >

Na výrazně svažitém pozemku, na místě dnešního parkoviště, je navržen parkovací dům pro vysokoškolské zaměstnance. Stavba je hlavní fasádou orientována do ulice U vodárny a vytváří tak uliční frontu. Parkovací dům je třípodlažní, s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími, kapacita je 179 parkovacích míst. Vzhledem ke konfiguraci terénu má každé podlaží samostatný vjezd z okolních komunikací.

Konstrukční systém je monolitický železobetonový hlavicový skelet. Obvodovou konstrukci tvoří pod úrovní terénu monolitické železobetonové stěny, nad terénem potom sloupy a železobetonový monolitický parapet. Díky otevřené fasádě je objekt přirozeně větraný. Vjezdy jsou zvýrazněny použitím probarveného betonu.

místo stavby:
U vodárny, Brno, Jihomoravský kraj
klient:
VUT v Brně
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
spolupráce:
Pavel Hladík
projekt:
2014
zastavěná plocha:
1 519 m2
obestavěný prostor:
10 980 m3