00486 family park zahrádky

< 1 / 3 >

Řešené území se nachází na jihovýchodním výběžku Kuřimi při příjezdu od Brna. Ze severozápadu bezprostředně navazuje na stávající obchodní zónu – Lidl, Penny market a malá venkovní galerie (KIK). Pokusili jsme se navrhnout novou generaci venkovní obchodní galerie, kde mají velký podíl prostory pro zábavu a další volnočasové aktivity. Tato skutečnost se odrazila i do názvu projektu „Family Park Zahrádky“, což má symbolizovat snahu o vytvoření místa, kde lze trávit volný čas a ne pouze nakupovat. Areál je rozdělen na dvě etapy, kdy první navazuje na stávající zástavbu a vytváří objem ve tvaru písmene L. Ve vnitřní části takto vzniklého prostoru je situováno parkoviště pro návštěvníky, které je směrem k silnici odcloněno stromořadím. Svažitý terén umožnil vytvoření jednotek s různou světlou výškou při současném zachování horizontálního charakteru střechy a celé kompozice. Důležitým prvkem první etapy zástavby je průběžné loubí, ze kterého je nástupná většina jednotek včetně největší jednotky supermarketu (BILLA).

klient:
FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
studie
projekt:
2015
řešené území:
17488
zastavěná plocha:
5 197 m2