00248 egú brno

< 1 / 13 >

Stávající administrativní budova z počátku 80. let 20. století se nachází v administrativně-výrobním areálu na okraji brněnských Medlánek a je sídlem významné energetické společnosti. Rekonstrukce se zaměřila především na zlepšení energetického standardu a modernizaci architektonického výrazu objektu, s minimálními zásahy do vnitřních dispozic. Navržené řešení ponechává původní členění hmoty – zapuštěné vstupní podlaží, akcentované použitím tmavého obkladu, a čtyřpodlažní hlavní hmotu v kombinaci bílé omítky a tmavě šedých výplní. Původní pásová okna s keramickým parapetním panelem byla nahrazena pravidelným rastrem oken s vyzdívaným parapetem a meziokenními pilíři. Charakteristickým znakem domu je dynamicky pojatá ocelová markýza nad hlavním vstupem.

projektlist ke stažení
místo stavby:
Hudcova 76a, Brno, CZ
klient:
EGÚ Brno
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Tesárek
fáze projektu:
dokončeno
projekt:
2010
realizace:
2010–2011
podlažní plocha:
3 039 m2
foto:
Tomáš Rasl