00348 dps opava

< 1 / 3 >

Soutěžní projekt zpracovává návrh penzionu pro seniory s kapacitou 50 samostatných malometrážních bytových jednotek. Řešené území se nachází v místní části Opava-Kateřinky a je obklopeno chaotickou směsicí sídlištní a předměstské struktury. Navržený objekt dotváří rodící se blok domů, jasně definuje své bezprostřední okolí a vymezuje veřejné (piazzetta), polosoukromé (zahrada, společenská místnost, komunikace) a soukromé (byty a kóje) prostory. Horizontálně je objekt rozdělen na společenskou podnož, která na principu šuplíků nepravidelně vystupuje a zastupuje a zrcadlí různé děje, střední obytnou část (2.–5. NP) navrženou jako dvojtrakt, s byty orientovanými na jihovýchod do vnitrobloku, a střechu tvořenou sdruženým krytem technických instalací. Dům je navržen jako zděný s monolitickými železobetonovými stropy, fasáda je tvořena bílou omítkou v kombinaci s obkladem z hliníkového plechu.

místo stavby:
Hálkova, Opava, CZ
klient:
město Opava
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
projekční tým:
Kryštof Ferenc, Josef Hajný, Tomáš Pavlíček, Jan Weiss
fáze projektu:
soutěž (2012)
plocha pozemku:
2 543 m2
zastavěná plocha:
1 036 m2
podlažní plocha:
3 032 m2
obestavěný prostor:
12 415 m3