00138 dostavba areálu šumavská, cerit science park III

< 1 / 4 >

Novostavba dostavované části areálu, při ulici Botanické v městské části Brno – Královo Pole, cca 1,5 km severně od centra města ve vyhledávané residenční lokalitě, je sedmipodlažní masivní hranol s čtyřmi podzemními podlažími. Kompozice stávajícího administrativního areálu je doplněna třetím objemem, obdobně jako dva stávající, situovaným rovnoběžně s ulicí Botanickou. Dostavba tak uzavírá stávající areál a doplňuje uliční frontu při Botanické, který oživuje obchodním parterem.

Charakteristickým prvkem architektury domu je masivní „zděná“ fasáda pravidelně traktovaná rastrem úzkých oken. Obklad z lícových cihel dodává budově na solidnosti a fasádě na trvanlivosti. Celkový pevný ráz domu je oživen několika plastickými vysunutími částí fasády a ustoupeným posledním podlažím.

Napojení na stávající budovu je řešeno jednopodlažními křídly do ulic Šumavská a Ptašínského, která obsahují vjezdy do podzemních garáží a vymezují poloveřejný dvůr určený pro relaxaci zaměstnanců. Nová a stará část areálu jsou propojeny příčnou páteří spojující všechny hlavní vertikální komunikace.

místo stavby:
Brno – Královo Pole
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
projekční tým:
Jan Weiss
spolupráce:
Roman Seiter (SKŘ); Ladislav Huf / PBŘ; Petr Soldán / Ateliér DPK (DOP)
fáze projektu:
studie
projekt:
od 2017
plocha pozemku:
4 110 m2
zastavěná plocha:
3 492 m2
podlažní plocha:
13 398 m2
obestavěný prostor:
110 m3