00138 dostavba areálu šumavská, cerit science park III

< 1 / 4 >

Dostavba západní části bloku, ve vyhledávané rezidenční lokalitě, vymezeného ulicemi Šumavská, Botanická, Ptašínského a Chaloupeckého náměstí dokončí postupnou přeměnu areálu bývalé vojenské konfekční dílny z roku 1915 od architekta Bruna Bauera na soudobé administrativní centrum.

Novostavba je sedmipodlažní masivní hranol se čtyřmi podzemními podlažími určenými pro parkování cca 400 aut. Kompozice stávajícího administrativního areálu bude tímto doplněna třetím objemem, který tvoří společně se dvěma původními řádkovou kompozici. Dostavba tak uzavírá stávající areál a doplňuje uliční frontu při Botanické ulici, kterou oživuje velkorysé předsazené podloubí s obchodním parterem. Napojení na stávající budovu je řešeno jednopodlažními křídly do ulic Šumavská a Ptašínského, která obsahují vjezdy do podzemních garáží a vymezují poloveřejný dvůr určený pro relaxaci zaměstnanců. Všechny části areálu jsou propojeny horizontální páteří spojující všechny hlavní vertikální komunikace.

Charakteristickým prvkem architektury domu je „zděná“ fasáda pravidelně traktovaná rastrem oken. Obklad z lícových cihel dodává budově na solidnosti a fasádě na trvanlivosti.

místo stavby:
Brno – Královo Pole
klient:
INFOND, investiční fond s proměnným základním kapitálem
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Weiss
projekční tým:
Radim Zdražil, Martin Trčka
spolupráce:
studie: Roman Seiter (SKŘ); Ladislav Huf / PBŘ; Petr Soldán / Ateliér DPK (DOP)
fáze projektu:
ve výstavbě
projekt:
2017-2024
realizace:
od 2023
plocha pozemku:
4 110 m2
zastavěná plocha:
3 492 m2
podlažní plocha:
25 385 m2
obestavěný prostor:
110 350 m3