00138 dostavba areálu šumavská, cerit science park III

< 1 / 7 >

Novostavba dostavované části areálu, při ulici Botanické v městské části Brno – Královo Pole, cca 1,5 km severně od centra města ve vyhledávané residenční lokalitě, je sedmipodlažní masivní hranol s pěti podzemními podlažími. Kompozice stávajícího administrativního areálu je doplněna třetím objemem, obdobně jako dva stávající, situovaným rovnoběžně s ulicí Botanickou. Dostavba tak uzavírá stávající areál a doplňuje uliční frontu při Botanické, který oživuje obchodním parterem.

Charakteristickým prvkem architektury domu je masivní „zděná“ fasáda pravidelně traktovaná rastrem úzkých oken. Obklad z lícových cihel dodává budově na solidnosti a fasádě na trvanlivosti. Celkový pevný ráz domu je oživen několika plastickými vysunutími částí fasády a ustoupeným posledním obytným podlažím.

Velkorysá markýza do ulice Botanické tvoří krytý předprostor vstupů, který lze využít např. pro umístění zahrádky restaurace apod.

Napojení na stávající budovu je řešeno jednopodlažními křídly do ulic Šumavská a Ptašínského, která obsahují vjezdy do podzemních garáží a vymezují poloveřejný dvůr určený pro relaxaci zaměstnanců. Nová a stará část areálu jsou propojeny příčnou páteří spojující všechny hlavní vertikální komunikace.

místo stavby:
Brno – Královo Pole
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
projekční tým:
Jan Weiss
spolupráce:
Roman Seiter (SKŘ); Ladislav Huf / PBŘ; Petr Soldán / Ateliér DPK (DOP)
fáze projektu:
studie
projekt:
od 2017
plocha pozemku:
4 110 m2
zastavěná plocha:
3 492 m2
podlažní plocha:
13 398 m2
obestavěný prostor:
110 m3