00437 dopravní terminál v šumperku

< 1 / 5 >

Nový dopravní terminál má za cíl sdružit autobusovou a železniční dopravu do jednoho místa tak, aby už cestující při přestupu nebyli nuceni přecházet frekventovanou komunikaci v ulici Jesenické. Západní část řešeného území je určena pro parkování automobilů, východní část je vymezena výhradně pro nový autobusový terminál se zázemím cestujících. Nástupiště jsou řazena šikmo a jsou kryta velkoplošným zastřešením.

místo stavby:
ul. Jesenická, Šumperk, Olomoucký kraj
klient:
Město Šumperk
projekt:
2014
řešené území:
0,9 ha