00599 centrum vzdělávání kateřinice

< 1 / 9 >

Návrh úprav stávající školy a její přístavby je veden snahou o vyřešení bezbariérového přístupu do všech prostor školy a zároveň možností zvýšit komfort vzdělávání v obci Kateřinice a zajistit vzdělávání všech místních dětí školního věku v obci.

Stávající objekt školy pochází ze začátku 20. století byl v devadesátých letech minulého století zrekonstruován a doplněn novým objektem tělocvičny. Ani stará škola, ani tělocvična, spojená se starou školou proskleným krčkem, nebyly přístupné bezbariérově. Navíc jsou obě budovy umístěny ve svahu, což stěžuje možnosti bezbariérového řešení.

Zástavba v Kateřinicích se vyznačuje rozvolněným typem zástavby umístěné na kopcovitém terénu obce. Nově navržená přístavba pokračuje v této tradici. Hlavní vstup do objektu školy je zachován, jen je upraven pro bezbariérové použití. Úpravy stávající budovy spočívají v bezbariérovém vyrovnání jednotlivých úrovní domu, tzn. bezbariérovém zpřístupnění krčku, zpřístupňujícím tělocvičnu a patro stávajícího objektu. Přístavba školy pro další rozšíření výuky navazuje na již zmíněný krček, výtah umožňuje úroveň krčku bezbariérově spojit s tělocvičnou. Nový objekt doplňuje školu o další dva možné vstupy, z jižní strany pro výukové prostory a ze severní možnost bezbariérového vstupu do tělocvičny.

Přístavba školy je navržena pro cca 120 školáků. V objektu jsou navrženy čtyři odborné učebny, dvě poradenská pracoviště, prostory určené pro setkávání žáků, prezentaci žákovských uměleckých výtvorů, pořádání drobných školních kulturních akcí apod., zázemí pro výuku, sklady odborných pomůcek, hygienické zázemí a technické zázemí budovy.

Zelené plochy kolem přístavby budou sloužit jako školní zahrada pro pěstování tradičních odrůd ovocných stromů, zeleniny a bylin.

Stavba získala Čestné uznání v kategorii Stavby občanské vybavenosti v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2024.

místo stavby:
Kateřinice
klient:
Obec Kateřinice
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
dokončeno
projekt:
2016-2020
realizace:
2020-2022
plocha pozemku:
12 472 m2
zastavěná plocha:
1 054 m2
podlažní plocha:
844 m2
foto:
Radek Brunecký / ATELIÉR BRUNECKÝ