00240 centrum městské části praha-nebušice

< 1 / 14 >

Soutěžní návrh se zabývá přestavbou bývalého premonstrátského dvora v Praze-Nebušicích. Výchozím předpokladem pro maximální využití potenciálu místa je kompletní demolice stávajících budov. Nová zástavba je navržena s důrazem na vytvoření veřejných prostor a funkcí, které dnes obci chybí – hlavní dlážděné náměstí jako střed obce s kostelem, radnicí, obchodem a hospodou a parkově upravené náměstí se zelení určené k odpočinku a setkávání. Spojnici mezi oběma hlavními prostory tvoří radnice. Komplex dále obsahuje městský sál, knihovnu, obecní byty, polyfunkční dům s pronajímatelnými prostory a poštou, penzion pro seniory se seniorským klubem, ordinací a lékárnou, mateřské centrum, fitness a bytový dům orientovaný na jih do zahrady. V západní části je navržen samostatný objekt obsahující policejní služebnu, hasičskou zbrojnici a zázemí technických služeb. Parkování je řešeno v podzemí a po obvodu lokality.

projektlist ke stažení
místo stavby:
Nebušická, Praha-Nebušice, CZ
klient:
Městská část Praha-Nebušice
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
projekční tým:
Josef Hajný, Václav Štojdl, Jan Tesárek, Jan Weiss, Sylvie Zechmeisterová
fáze projektu:
soutěž (2009)
řešené území:
2,25 ha
podlažní plocha:
13 650 m2