00086 carlsberg

< 1 / 6 >

Soutěžní návrh na zastavovací plán lokality bývalého pivovaru Carlsberg v těsné blízkosti centra města. Cílem bylo vytvoření nové městské čtvrti s širokým funkčním využitím (obchod, administrativa, bydlení, kultura a sport…). Prostorové uspořádání je založeno na přejímání a prolínání okolních (kvalitních) struktur kolem původních historických objektů.

místo stavby:
Carlsberg, Kodaň, DK
klient:
Carlsberg A/S
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
projekční tým:
Kristýna Casková, David Šrom, Kateřina Dvořáčková, Josef Hajný, Jak Weiss
fáze projektu:
soutěž (2007)
řešené území:
33 ha