00530 bytový dům vinohrady 10

< 1 / 2 >

 

Novostavba bytového domu je řešena jako koncový řadový objekt v současné zástavbě. Dům je přistaven k jižní straně pozemku a zaujímá 81% jeho plochy. Má celkem čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží.

Objekt vychází z jednoduché hmoty, která je následně členěná ustoupeními a předsazeními v návaznosti na vnitřní funkci stavby.  Nově navržený dům předstupuje před uliční frontu.  Vstup i vjezd do objektu jsou kryté hmotou domu. První a druhé podzemní podlaží jsou věnovány garážím, technickému zázemí a komerčním prostorám. V prvním, druhém, třetím
a čtvrtém nadzemním podlaží se nachází byty. V prvním podzemním podlaží, směrem z ulice Vinohrady, jsou orientovány vstupy do objektu a vjezd výtahem do garáží. Obytné místnosti bytů jsou orientovány převážně na jih, západ a částečně na východ.

Čistého modernistického stylu je dosaženo kombinací různých materiálů, které jsou určující pro architektonické tvarosloví a detail. Jedná se o velké prosklené plochy, obklad ocelovým plechem a obklad lícovkovým páskem.

místo stavby:
Vinohrady, Brno-Štýřice, CZ
klient:
soukromá osoba
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Weiss
fáze projektu:
studie
projekt:
2017-2018
plocha pozemku:
659 m2
zastavěná plocha:
536 m2
podlažní plocha:
2 083 m2