00590 bytový dům u kláštera, olomouc

< 1 / 5 >

Řešené území se nachází na severozápadním okraji Olomouce – v Řepčíně – a je vymezeno ulicemi Řepčínskou, Balbínovou a Svatoplukovou. Významnou část území zaujímá areál bývalého kláštera sester dominikánek s kaplí Panny Marie Královny a přilehlou klášterní zahradou, jež byla částečně upravena a slouží jako veřejný park. V původních budovách dnes sídlí základní a mateřská škola a speciální střední a základní škola.

Východiskem pro návrh bytového domu se stala forma uzavřeného bloku, která reaguje na historický předobraz do sebe uzavřeného kláštera, přičemž velikost bloku je odvozena od velikosti a tvaru parcely a je srovnatelná s obvyklou velikostí bloků v žádaných olomouckých lokalitách. Novostavba využívá přirozený mírný sklon terénu pro umístění společné, částečně zapuštěné podnože, z níž vyrůstají jednotlivé bytové sekce ohraničující prostor polosoukromého, parkově upraveného vnitrobloku, který slouží jako pobytová plocha primárně pro obyvatele domu.

místo stavby:
Řepčínská / Balbínova / Svatoplukova, Olomouc-Řepčín, CZ
klient:
STAFOS – REAL, s. r. o.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Sylvie Zechmeisterová, Veronika Rehortová, Nikola Kumstátová
fáze projektu:
objemová studie
projekt:
2017–2018
plocha pozemku:
15 802 m2
zastavěná plocha:
5 114 m2
podlažní plocha:
17 578 m2
obestavěný prostor:
85 443 m3