00541 bytový dům satalice jih 02

< 1 / 3 >

Pro bytový dům na jihovýchodním okraji městské části Praha-Satalice byla zvolena koncepce tří samostatných bloků umístěných kolmo na ulici a propojených v parteru podnoží servisních a doplňkových prostorů.
Tři domy – tři dvory – jedna zahrada, takto zvolená kompozice vytváří polouzavřené dvory přiléhající k severním fasádám domů, vymezené dále vstupní podnoží a křídlem skladovacích kójí k jednotlivým bytům, které dvůr oddělují od předzahrádek sousedního domu. Dvory jsou přístupné přes krytý vjezd a vstup, na opačné straně navazují na stromořadí oddělující je od sousedního pozemku. Zbylá část řešeného území přiléhající k polím je využita jako společná pobytová a odpočinková plocha pro všechny tři domy.
Kombinace „solidních“ hmot domů ohraničených „lehkou“ podnoží spolu s krytou pavlačí v domě pomáhá vytvořit hierarchii prostorů veřejný – poloveřejný – polosoukromý – soukromý, která tak pomáhá zvýšit kvalitu bydlení v lokalitě.

místo stavby:
Za Novákovou zahradou, Praha-Satalice, CZ
klient:
XANNATOS
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
spolupráce:
David Mikulášek (spoluautor)
fáze projektu:
studie
projekt:
2016
plocha pozemku:
5 505 m2
zastavěná plocha:
1 946 m2
podlažní plocha:
3 642 m2
obestavěný prostor:
15 844 m3