00522 bytový dům satalice jih 01

< 1 / 3 >

Pozemek navrženého bytového domu se nachází na jihovýchodním okraji městské části Praha-Satalice. Z lapidární hmoty čtyřpodlažního kvádru je v úrovni přízemí vytaženo západním směrem zastřešení parkovacích stání a předprostoru hlavního vstupu. Na straně východní v této úrovni vybíhají z hlavní hmoty do plochy přiléhajících zahrádek objemy rozšíření krajních bytů na severní a jižní straně; a zahradní kóje. Výrazným prvkem bílé fasády, tvořené barvenými cementovláknitými obkladovými deskami, jsou zapuštěné horizontální pásy s cementovláknitými deskami v černé barvě.

místo stavby:
Za Novákovou zahradou, Praha-Satalice, CZ
klient:
XANNATOS
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
fáze projektu:
studie
projekt:
2016
plocha pozemku:
4 027 m2
zastavěná plocha:
1 089 m2
podlažní plocha:
2 400 m2
obestavěný prostor:
12 304 m3