00709 bytový dům prostějov 05

< 1 / 5 >

Stavební pozemek se nachází severovýchodně od centra Prostějova, na ulici Olomoucká. Pozemek je rovinný, se západo – východní orientací, v zadní části dvora přiléhajícího k sousední klášterní zahradě je několik vzrostlých stromů doplněných náletovou zelení. Na pozemku se nachází stávající objekt, jednopodlažní nepodsklepený se sedlovou střechou s hřebenem rovnoběžně s ulicí. Dvorní jednopodlažní nepodsklepený trakt s pultovou střechou je přisazen k severní hranici pozemku, zasahuje zhruba do poloviny jeho celkové délky. Objekt bude v rámci výstavby odstraněn. Je navržen dvoukřídlý pětipodlažní nepodsklepený bytový dům s plochou střechou, půdorysně ve tvaru písmene L. Uliční křídlo je čtyřpodlažní, část parteru a plocha 2. NP je využívána jako administrativní prostory. Dvorní křídlo přiléhající k severní hranici pozemku je pětipodlažní a je celé využito pro bydlení, volný prostor nezastavěného 1. NP je využit jako kryté parkovací stání a skladovací kóje pro jednotlivé byty. Hmota objektu je pravidelně členěna obdélnými okny, ve dvorní části obou křídel doplněná o šachovnicovitě umístěné balkóny k jednotlivým bytům. Hmota domu je jednoduchá, světle omítnutá, s akcentem obkladu kolem oken do obytných místností. Zvýšený parter dává domu klasickou „městskost“ a přirozenou velkorysost.

místo stavby:
Prostějov
klient:
soukromá osoba
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, David Mikulášek, Nikola Bazelová
fáze projektu:
studie
projekt:
2019
plocha pozemku:
698 m2
zastavěná plocha:
587 m2