00552 bytový dům nová líšeň

< 1 / 6 >

Bytový dům je navržený na složitém území v klínu mezi dvěma komunikacemi. Severně od pozemku se nachází typické socialistické sídliště a na jihu bývalý areál traktorky Zetor. Obdobně obtížný je i sám pozemek, jehož značná omezení definovala výsledný tvar domu (různá ochranná pásma sítí technické infrastruktury, protáhlý svažitý tvar parcely a odstupové vzdálenosti). Největším problémem však nebyla danost místa, nýbrž vleklé obstrukce místní samosprávy, které unavily původního investora natolik, že projekt prodal. Příslovečnou živou vodou se tak pro projekt stal až příchod nového majitele.

Dům má půdorysný tvar obdélníku (14,2 m × 39,1 m) a postupně stoupá po rostlém terénu. Vstupy do jednotlivých částí domu jsou z chodníku situovaného při západní straně objektu a stejně jako cesta sledují stávající terén. Obdobně kopíruje svažitost terénu i dlouhá pultová zelená střecha. Bytový dům je dvoupodlažní a obsahuje 14 bytových jednotek. Přízemní byty mají malé zahrádky zakončené živým plotem a byty v patře prostorné terasy nebo balkony.

Hlavní materiál fasády, cihelný obklad, se přepisuje i do jednotlivých vstupů a je doplněný prvky z litého nebo prefabrikovaného betonu zahradních zídek a šambrán oken a vstupních dveří.

projektlist ke stažení
místo stavby:
Brno-Líšeň
klient:
DOMOPLAN – Nová Líšeň, s.r.o.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Štěpán Vašut
fáze projektu:
ve výstavbě
projekt:
2020-2022
realizace:
od 2022
zastavěná plocha:
552 m2
podlažní plocha:
1 137 m2
obestavěný prostor:
4 250 m3