00674 bytový dům hedva

< 1 / 4 >

Poslední objekty bývalé textilní továrny, jejíž historie sahá do druhé poloviny 19. století, byly zdemolovány roku 2017. Od té doby je toto místo prázdné a stalo se významnou rozvojovou lokalitou nedaleko hlavní šumperské tepny ulice Jesenické a autobusového a vlakového nádraží. Areál se nachází v bezprostřední blízkosti městského centra, významných bodů veřejné vybavenosti a nabízí možnost dobré obsluhy jak individuální, tak hromadnou dopravou.

Původním zadáním města bylo vytvořit kapacitní parkoviště pro pokrytí deficitu blízké veřejné vybavenosti a v druhé části měla vzniknout lokální centrála společnosti Lesy České republiky, s.p. Vedení společnosti však od záměru nakonec ustoupilo, a zástupci města se rozhodli zde, vedle zmíněného parkoviště, realizovat ještě bytový projekt ve spolupráci s privátním sektorem.

Navrhovaná struktura bytového domu nabízí širokou škálu velikostí bytových jednotek s terasami nebo lodžiemi a klidovým vnitroblokem nabízejícím různorodé aktivity pro všechny věkové kategorie. Vzhledem k měřítku projektu (cca 100 bytových jednotek), je bytový dům koncipován do jednotlivých sekcí tak, aby bylo možné realizovat případnou výstavbu v postupných etapách. Většina sekcí bytového domu je navržena se stejným vnějším výrazem a základní strukturou, která umožňuje operativně měnit skladbu typů bytů podle aktuální potřeby.

místo stavby:
Šumperk
klient:
Město Šumperk
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Martin Jetelina
spolupráce:
Ing. Martin Hedvik – dopravní řešení