00544 blanenská – úpravy komunikace II/386

< 1 / 4 >

Krajská komunikace II/386 tvoří důležitou spojnici mezi průmyslovou zónou Kuřim-sever a komunikací I/43, která dále pokračuje směr Brno nebo Svitavy. Komunikace II/386 pokračuje na jih do centra města Kuřimi, kde se kříží s komunikací II/385 (Nové Město na Moravě – Tišnov – Česká).

Navržené úpravy mají za cíl zlepšení plynulosti dopravy a zvýšení kapacity pro další možný rozvoj průmyslové zóny. Součástí úprav je rozšíření vozovky, přesun zastávek MHD, nové okružní křižovatky pro zklidnění dopravy, sdružená stezka pro pěší a cyklisty a rozšíření jednoho ze stávajících vjezdů do areálu.

místo stavby:
Blanenská, Kuřim, CZ
klient:
ALTA CZ, ELQA, KAMPOS, KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, Prefa Brno, Slévárna Kuřim, Tyco Electronics Czech, Walter
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl
spolupráce:
Petr Soldán / Ateliér DPK (doprava)
fáze projektu:
urbanistická studie
projekt:
2015–2016
řešené území:
2 ha