00485 alpa – dostavba bývalého výrobního areálu

< 1 / 7 >

Bývalý areál společnosti Alpa se nachází v severní části Králova Pole při jeho hlavní tepně – Palackého třídě. Areál velikosti bloku o rozměrech cca 60x110 m sestává z několika stavebních objektů z různých období, z nichž nejhodnotnější je bývalá administrativní budova firmy Alpa od architekta Bohuslava Fuchse z roku 1936, která slouží jako sídlo několika firem. Zbývající část areálu dnes až na výjimky není využíván a chátrá. Rozloha řešeného území je cca 0,65 ha. 

Navržené objekty navazují na jediný hodnotný zachovaný objekt (administrativní budova ALPA) a vytváří městský blok, který je vymezen Palackého třídou, ulicí Dalimilova a dále supermarketem LIDL s parkovištěm a objektem služeb Zagreb. Novostavba je tvořena několika hmotami odlišného charakteru, jejichž odlišná geometrie, vzájemné pootočení a různé výškové úrovně tvoří hlavní hmotový účinek stavby. Jde o dvoupodlažní podnož s podzemním parkováním, dále pětipodlažní administrativní budovu orientovanou do Palackého třídy, která obchází celý blok ve dvoupodlažním parteru s komercí a administrativou a pak o bytový dům půdorysného tvaru U, jehož terasovitě uskákaná hmota tvoří výraznou siluetu. Mlatový vnitroblok (minerální beton) je navržen jako veřejný s komerčním parterem, kterému vévodí velkorysá kolonáda přes dvě patra podél bytového domu a čtyři vzrostlé stromy v pravidelném čtvercovém uspořádání.

místo stavby:
Brno
klient:
FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o.
autoři:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Weiss
fáze projektu:
studie
projekt:
2015
řešené území:
6495
zastavěná plocha:
4 519 m2
obestavěný prostor:
84 030 m3