00570 záhoří residential complex – phase 1, 2, 3

< 1 / 8 >

Obytný soubor Kuřim – Záhoří se má stát novou plnohodnotnou městskou čtvrtí s veškerou potřebnou infrastrukturou a vybaveností. Měla by to být čtvrť, která bude do značné míry svébytná, ale současně se stane i integrální a nepostradatelnou součástí celého městského organismu a bude se rovnocenně podílet na jeho životě.

location:
Kuřim, Záhoří, CZ
client:
IMOS Development
authors:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Weiss
project period:
since 2016
building period:
od 2021