00675 územní studie slaniskový kopec

< 1 / 5 >

Řešené území se nachází v severní části k. ú. Ivaň, ležící zhruba 14 km jihovýchodně od Prostějova, jedná se o bývalý vojenský areál protivzdušné raketové obrany Brna. Územní studie prověřuje možnosti nového využití území ve prospěch malé průmyslové zóny a dále možnosti napojení území na silniční síť a technickou infrastrukturu.

location:
Ivaň
client:
obec Ivaň
authors:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Bohuš Zoubek, Jan Špirit, Jana Šímová
project phase:
územní studie
project period:
2018–2019
project area:
17,3 ha