00640 územní studie jihomoravského kraje

< 1 / 8 >

Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno je zpracována za účelem prověřit potřebnost a realizovatelnost vybraných záměrů navrhované koncepce silniční dopravy na území Jihomoravského kraje, jež byly vymezeny v ZÚR JMK. Jejím smyslem je porovnat vliv jednotlivých variant z hlediska dopravně-urbanistického, vlivů na životní prostředí a lidské zdraví a výsledků hlukové a rozptylové studie. Studie podrobně zkoumá a vyhodnocuje celkem 16 variant, které vznikly kombinací invariantních a variantních návrhových prvků, přičemž jako dominantní faktor se ukázalo vedení komunikace 43. Z nich jako nejvhodnější se ukázaly varianty S.1, D.3 a tzv. poučená varianta S.10, které jsou doporučeny k prověření v Aktualizaci ZÚR JMK.

location:
Jihomoravský kraj
client:
Jihomoravský kraj
authors:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jan Špirit, Bohuš Zoubek
collaboration:
Atelier ERA, PK OSSENDORF, HBH Projekt, Vítězslav Vaněk, Altimapo, AGERIS, EIA SERVIS, EKOEX JIHLAVA, ATEM – Ateliér ekologických modelů, Bucek
project period:
2018–2019
project area:
112 443 ha