00416 regenerace panelového sídliště šumperk-sever

< 1 / 6 >

Sídliště Šumperk-sever se nachází v severní části města Šumperka v těsné blízkosti historického centra, územně spadá do katastrálních území Šumperk a Dolní Temenice. Jeho stávající podoba odpovídá době vzniku koncem 70. let 20. století. Účelem urbanistické studie je podrobné prověření možností víceúčelového využití území a komplexní navržení a posouzení možných řešení vybraných problémů v daném území.

client:
město Šumperk
authors:
Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Jana Šímová, Katarína Vankušová
project phase:
studie
project period:
2018
project area:
20 ha